ပူးပေါင်းကော်မတီသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၈/၂၀၁၉)

ပူးပေါင်းကော်မတီသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၈/၂၀၁၉)

  • နေ့စွဲ: 28 Feb 2019
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here