ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှုရုပ်သိမ်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၉/၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှုရုပ်သိမ်းခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၉/၂၀၁၉)

  • နေ့စွဲ: 28 Feb 2019
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here