ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၆/၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၆/၂၀၁၉)

  • နေ့စွဲ: 21 Feb 2019
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here