စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၄/၂၀၁၉)

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၄/၂၀၁၉)

  • နေ့စွဲ: 06 May 2019
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here