ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅)ရက်မြောက်နေ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း အပိုင်း (၁)

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း အပိုင်း (၁)

Related Posts:

ဥပဒေများ

ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ