ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်း

Related Posts:

ဥပဒေများ

ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ