ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဌမနေ့ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း အပိုင်း(၂)

<p>ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဌမနေ့ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း အပိုင်း(၂)<br></p>

Related Posts:

ဥပဒေများ

ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ