အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၃

အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၃

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးမှ ခေါ်ယူသည့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများစာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အဆိုပါ အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများသည် ၉-၁၀-၂၀၁၇ ရက်(တနင်္လာနေ့)(၀၉၃၀)နာရီထက်မစော ၁၇-၁၀-၂၀၁၇ ရက်(အင်္ဂါနေ့)(၁၆၃၀)နာရီထက် နောက်မကျစေဘဲ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၊ စီမံရေးဌာနကြီးသို့ ရောက်ရှိသတင်းပို့ရမည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါရက်နေ့အတွင်း သတင်းပို့ခြင်းမရှိပါက အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ခန့်ထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။
Download PDF

Related Posts:

ဥပဒေများ

ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ