အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း

အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး


ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၀)ရက်မြောက် နေ့ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ တက်ရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-

ကျင်းပမည့်နေရာ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ

ကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက် ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ )

ကျင်းပမည့်အချိန် - ၁၃၃၀ နာရီ

Related Posts:

ဥပဒေများ

ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ