ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ရေးဖြေ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ရေးဖြေ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Read More

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS

Read More

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တတိယပုံမှန် အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တတိယပုံမှန် အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း

Read More