ဤကြော်ငြာအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီမှ ၂၄-၅-၂၀၁၇ ရက်မှ စတင်ကြော်ငြာခဲ့ရာ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မှာ ၆-၆-၂၀၁၇ ရက် နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်အား တစ်ပတ်တိုးမြှင့်၍ ၁၃-၆-၂၀၁၇ ရက်အထိ လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း

ဤကြော်ငြာအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီမှ ၂၄-၅-၂၀၁၇ ရက်မှ စတင်ကြော်ငြာခဲ့ရာ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မှာ ၆-၆-၂၀၁၇ ရက် နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်အား တစ်ပတ်တိုးမြှင့်၍ ၁၃-၆-၂၀၁၇ ရက်အထိ လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်-

  • နေ့စွဲ: 09 Jun 2017
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here

ဥပဒေများ

ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ